Hà Nội tặng New York hai tấn khẩu trang

Hà Nội tặng New York hai tấn khẩu trang

Chuyến hàng chở hai tấn khẩu trang do Hà Nội tặng New York đã được hoàn tất các thủ tục hải quan và trao cho thành phố Mỹ hôm qua.