Top 10 đại học chi phí thấp nhưng chất lượng ở Mỹ

Học phí thấp nhưng 10 trường công lập này được hiệu trưởng của nhiều đại học ở Mỹ đánh giá cao, theo US News & World Report.


Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước MỹBài viết thuộc 2afe4567e1bf64d32a5527244d104cea Tin nước MỹCalifornia tại Berkeley</strong></p> <p> Học phí: 14.098 USD<br /> Xếp hạng quốc gia (theo US News and World Report): 21<br /> Ảnh: <em>UC Berkeley</em></p>" data-was-processed="true" />
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

1. Đại học California tại Berkeley

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 14.098 USD

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia (theo US News and World Report): 21

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: UC Berkeley

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

2. Đại học California tại Los Angeles

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 13.256 USD

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 21

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: Getty

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

3. Đại học Virginia

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 16.146

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 25

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: University of Virginia

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

4. Đại học Michigan tại Ann Arbor

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 14.826

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 28

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: Getty

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

5. Đại học North Carolina tại Chapel Hill

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 9.005 USD

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 30

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: UNC at Chapel Hill

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

6. Đại học William & Mary

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 20.287 USD

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 32

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: William & Mary Law School

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

7. Viện công nghệ Georgia

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 12.418 USD

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 34

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: Getty

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

8. Đại học California tại Santa Barbara

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 14.409 USD

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 37

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: UC Santa Barbara

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

9. Đại học California tại Irvine

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 15.516

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 42

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Ảnh: UC Irvine

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

10. Đại học California tại San Diego

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Học phí: 16.183

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Xếp hạng quốc gia: 42

Bài viết thuộc 5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4 Tin nước Mỹ

Đồng hạng 10 là Đại học Florida với mức học phí và xếp hạng giống Đại học California tại San Diego. Ảnh: Flickr

Dương Tâm

Tags:
Dấu ấn tuần qua: Las Vegas đau thương vì xả súng, Paris thắp lên hy vọng cảm thông

Dấu ấn tuần qua: Las Vegas đau thương vì xả súng, Paris thắp lên hy vọng cảm thông

Tuần này mở đầu bằng một sự kiện đau thương: Vụ xả súng đêm Chủ nhật 1/10 tại Las Vegas làm 59 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, thế giới chìm trong đau đớn và sợ hãi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất