Top 12 đại học tốt nhất thế giới 2018: 2 trường Anh, 10 trường Mỹ

Mỗi năm thế giới có hàng triệu sinh viên đại học và cao học ra nước ngoài để du học.

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Chỉ riêng Mỹ đã có hơn một triệu sinh viên quốc tế. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD cho biết số sinh viên quốc tế đang ngày càng tăng lên. Từ năm 2005 đến 2012, tỷ lệ sinh viên các nước đi Bài viết thuộc 677e09724f0e2df9b6c000b75b5da10d Tin nước Mỹdu học tăng 50%.

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Chính vì xu hướng này báo cáo Tin tức Mỹ và Bài viết thuộc 555d6702c950ecb729a966504af0a635 Tin nước MỹThế giới đã đánh giá 1250 cơ sở tại 74 quốc gia để lập nên bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu tốt nhất năm 2018.

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

12. Đại học Yale

Bài viết thuộc db85e2590b6109813dafa101ceb2faeb Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khuôn viên trường đại học Yale

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 12.458

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

11. Đại học Washington

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 45.591

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

10. Đại học John Hopkins

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 23.992

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

9. Đại học Princeton

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 8.181

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

8. Đại học Columbia

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 25.084

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

7. Đại học Cambridge

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Anh

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: châu Âu

 

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 18.977

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

6. Viện Công Nghệ Bài viết thuộc 0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc Tin nước MỹCalifornia

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 2.240

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

5. Đại học Oxford

 

Bài viết thuộc db85e2590b6109813dafa101ceb2faeb Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khuôn viên trường đại học Oxford

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Anh

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: châu Âu

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 19.790

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

4. Đại học California Berkeley

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 40.174

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

3. Đại học Stanford

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 16914

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

2. Viện Công Nghệ Massachusetts MIT

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 11.376

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

1. Đại học Harvard

Bài viết thuộc db85e2590b6109813dafa101ceb2faeb Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khuôn viên trường đại học Harvard

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Quốc gia: Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Khu vực: Bắc Mỹ

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Tổng số sinh viên nhập học: 20.324

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Dương Tống

Bài viết thuộc 8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec Tin nước Mỹ

Nguồn: Người đồng hành

Tags:
Mỹ chào mời các starup bằng visa Mỹ khởi nghiệp hấp dẫn

Mỹ chào mời các starup bằng visa Mỹ khởi nghiệp hấp dẫn

Chính phủ Mỹ chào mời Startup bằng ‘visa Mỹ khởi nghiệp’ Cuối tuần trước, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã chính thức công bố The White House’s International Entrepreneur Rule (Luật doanh nhân quốc tế của Nhà Trắng).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất