Trắc nghiệm tiếng Anh về ngày Black Friday

Chúng ta đều nghe về Black Friday nhưng có ai biết nguồn gốc của nó? Cùng tìm hiểu qua bài tập nhỏ dưới đây nhé!

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

1. What begins on Black Friday?

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

A. Traditional Christmas shopping season

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

B. After Thanksgiving turkey binge

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

C. The past Halloween parade

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

2. What was the earliest known reference to Black Friday?

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

A. 1965

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

B. 1968

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

C. 1971

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

D. 1974

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

3. In what U.S. city did Black Friday originate?

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

A. California

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

B. New York

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

C. Alaska

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

D. Philadelphia

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

4. What the term “in the black” refers to?

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

A. profitable business

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

B. business losses

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

5. Where do local shoppers go on Black Friday?

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

A. Dimond Center

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

B. Walmart

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

C. Scottsdale Fashion Square

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

D. All of the above

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

Đáp án:

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

1. A

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

2. A

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

3. D

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

4. A

Bài viết thuộc bd686fd640be98efaae0091fa301e613 Tin nước Mỹ

5. D

Tags:
20 lời tri ân thầy cô chân thành nhất bằng tiếng Anh

20 lời tri ân thầy cô chân thành nhất bằng tiếng Anh

Thầy, cô giáo được ví như những người lái đò, hằng ngày miệt mài đưa biết bao thế hệ học trò qua sông. Hãy gửi đến những người thầy, người cô đáng kính những lời chúc ý nghĩa nhất nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất