truc xuat - Cô ấy có thể dễ dàng bị trục xuất sau hơn bốn năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ