Trump muốn thay đổi hoặc hủy bỏ bất cứ diện bảo lãnh định cư Mỹ?

Các công dân Hoa Kỳ còn có thể bảo lãnh các con độc thân trên 21 tuổi, các con đã lập gia đình, và bảo lãnh anh chị em đã có gia đình hoặc độc thân. Mỗi diện bảo lãnh này đều bị giới hạn bởi số chiếu khán được cấp mỗi năm. Vì thế, họ phải chờ đợi lâu hơn, từ 6 hoặc 7 năm cho đến 12 hoặc 13 năm.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Các công dân định cư Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cha-mẹ, vợ-chồng, các con độc thân dưới 21 tuổi, và hôn thê-hôn phu (fiancé). Các diện bảo lãnh này không bị giới hạn về số lượng chiếu khán (visa), nên hầu hết người được bảo lãnh đều có thể đến Hoa Kỳ trong vòng một năm.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Ai có thể bảo lãnh định cư Mỹ cho thân nhân?

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ-chồng và con độc thân dưới 21 tuổi với thời gian chờ đợi hiện nay khoảng 2 năm. Họ cũng có thể bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi và thời gian chờ đợi trên 5 năm.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Người hôn phối và các con nhỏ của Thường trú nhân có thể được ghi tên chung vào một đơn bảo lãnh và có thể đến Hoa Kỳ cùng thời gian. Khi các công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, hoặc anh chị em đã lập gia đình của họ, cũng chỉ cần một đơn bảo lãnh bao gồm tất cả người hôn phối và các con nhỏ được đi theo. Nếu các con trên 21 tuổi, trong một số trường hợp, những người con này có thể được duyệt xét chung với cha mẹ nếu hội đủ điều kiện xét tuổi theo Ðạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (tức Child Status and Protection Act – CSPA).

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Những thân nhân trực hệ không thể có người được thụ hưởng khác chung đơn bảo lãnh. Ðiều này có nghĩa là một đơn bảo lãnh sẽ được nộp cho người phối ngẫu và mỗi người con nhỏ của công dân định cư Hoa Kỳ phải có đơn bảo lãnh riêng. Ðiều này cũng có nghĩa là khi một công dân Hoa Kỳ muốn bảo lãnh cho cả cha và mẹ thì phải nộp đơn bảo lãnh riêng cho mỗi người. Người bảo lãnh công dân Hoa Kỳ không thể bao gồm các anh chị em vào đơn bảo lãnh cho cha-mẹ. Anh chị em phải có đơn bảo lãnh riêng cho từng người và thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Ðiều này có nghĩa là một đơn bảo lãnh sẽ được nộp cho người phối ngẫu và mỗi người con nhỏ của công dân định cư Hoa Kỳ phải có đơn bảo lãnh riêng.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Có vẻ như ông Bài viết thuộc 3644a684f98ea8fe223c713b77189a77 Tin nước MỹTrump muốn thay đổi hoặc hủy bỏ bất cứ diện bảo lãnh định cư Mỹ?

Bài viết thuộc d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Ðể trả lời câu hỏi này, chúng ta cần ghi nhớ một vài điều.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Ðầu tiên, nếu đơn bảo lãnh di dân đã nộp tại Sở Bài viết thuộc f9a40a4780f5e1306c46f1c8daecee3b Tin nước Mỹdi trú, sẽ không bị hủy bỏ dù có bất cứ luật nào thay đổi. Và nếu quý vị đã nộp đơn yêu cầu xin miễn áp dụng hình phạt hoặc đang xin giúp đỡ một vấn đề di trú nào đó, thì vẫn có những quy định bảo vệ quý vị dù quý vị đang ở Hoa Kỳ không hợp lệ.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Thứ hai, không chắc rằng Bài viết thuộc a5cdd4aa0048b187f7182f1b9ce7a6a7 Tin nước Mỹông Trump sẽ được sự đồng thuận của quốc hội để có thể thay đổi bất cứ luật lệ nào.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Thứ ba, ông Trump hiện nay vẫn ưu tiên nhắm vào việc trục xuất những nhập cư Mỹ bất hợp pháp có gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ càng nhiều càng tốt.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Ðiều này hiện đang xảy ra, và cho chúng ta thấy rõ là những di dân bất hợp pháp, có hoặc không phạm tội hình sự, cũng có thể dễ dàng bị bắt và bị trục xuất bởi cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức cơ quan Immigration and Custom Enforcement – ICE). Nhưng họ không thể trục xuất tất cả hơn 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.Ðiều sau cùng cần nhớ là ông Trump khó thể hoàn tất những mục tiêu của mình. Thực tế cho thấy điều rất có thể xảy ra là ông Trump sẽ không thể tại chức đủ lâu để đạt được bất cứ kế hoạch nào mà ông đề ra.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Ðiều ngạc nhiên là một vài nhóm di dân là công dân Hoa Kỳ gốc Trung Quốc ở tiểu bang Maryland và ở một số tiểu bang khác đang chống lại bất cứ luật nào sẽ bảo vệ di dân bất hợp pháp bị bắt giữ hoặc có thể bị trục xuất. Những nhóm này, bao gồm Hệ Thống Mỹ-Hoa Maryland và Liên Hiệp Ðảng Cộng Hòa Mỹ-Á, đã gây sự chú ý trên mạng truyền thông. Tại sao những người di dân người Mỹ gốc Trung Quốc này không ủng hộ những di dân khác, mặc dù họ sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp?

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Nhưng cũng có một nghiên cứu mới đây cho thấy những nhóm Mỹ – Hoa này chỉ là thiểu số. Thông tin gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ gốc Á Châu đều ủng hộ việc giúp đỡ di dân bất hợp pháp. Trong hồ sơ nghiên cứu này, hơn 4,000 di dân người Mỹ gốc Á Châu trên khắp Hoa Kỳ đã được mời phỏng vấn. Hơn 58% ủng hộ việc cải tổ di trú toàn diện, và điều này có thể là con đường cấp quốc tịch Hoa Kỳ cho các di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Và 54% khác cảm thấy di dân bất hợp pháp nên có cơ hội có bằng lái xe.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Mặc dù phần lớn di dân người Mỹ gốc Á Châu ủng hộ những phương cách cho phép di dân bất hợp pháp được xây dựng cuộc đời định cư Hoa Kỳ, nhưng vẫn còn những khác biệt trong cách ứng xử của các nhóm di dân. Hơn 60% người Mỹ gốc các nước Bangladesh, Ấn Ðộ và Nhật Bản ủng hộ con đường cấp quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng chỉ có 46% người Mỹ gốc Việt và 44% người Mỹ gốc Trung Quốc có cùng lối suy nghĩ này.

Bài viết thuộc 4d5b995358e7798bc7e9d9db83c612a5 Tin nước Mỹ

Tại sao vậy? Những câu trả lời đều cho thấy có liên hệ đến chính trị. Người gốc Bangladesh, Ấn Ðộ và Nhật có vẻ thích việc cải tổ di trú hơn và có khuynh hướng ủng hộ Ðảng Dân Chủ. Những người gốc Việt và Trung Quốc có vẻ không mặn mà lắm về phương cách ủng hộ con đường cho quốc tịch Hoa Kỳ, và họ có khuynh hướng ủng hộ Ðảng Cộng Hòa.

My Adora/xuatcanh

Tags:
Chi phí sinh hoạt ở Mỹ một tháng hết bao nhiêu?

Chi phí sinh hoạt ở Mỹ một tháng hết bao nhiêu?

Chi phí sinh hoạt là một câu hỏi mà tôi tin là rất nhiều người quan tâm khi chuẩn bị qua Mỹ định cư. Bản thân tôi, khi còn ở Việt Nam chuẩn bị sang Mỹ định cư, cũng 5 lần, 7 lượt ‘dò hỏi’ bạn bè, người thân để tìm hiểu xem chi phí cho 1 người 1 tháng khi qua bên này là khoảng bao nhiêu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất