Truyện ngắn song ngữ: Cuộc hành trình tới gặp Đức Phật của chàng trai vô gia cư

HOMELESS MAN’S JOURNEY TO MEET BUDDHA - CUỘC HÀNH TRÌNH TỚI GẶP ĐỨC PHẬT CỦA CHÀNG TRAI VÔ GIA CƯ

One day, a young homeless man caught the mouse that was stealing his food.

Một ngày nọ, cậu thanh niên vô gia cư bắt được con chuột đang lấy phần thức ăn của cậu.

Why are you stealing from me? I am a homeless man, can’t you steal from richer people?

“Tại sao ngươi lại lấy của ta, sao ngươi không lấy của những người giàu có hơn?”

It’s your destiny, you can only have eight items in your possession. No matter how much you beg, this is all you will be able to have.

Đó là số phận của cậu rồi, cậu chỉ có được 8 thứ này thôi. Cho dù cậu có xin bao nhiêu đi nữa, thì tất cả những gì cậu có được chỉ là thế này thôi.

The young man was shocked and said, why is this my destiny?

Cậu thanh niên ngạc nhiên nói: “Tại sao đó lại là số phận của ta?”

The mouse replied, I do not know. You should try and ask the Buddha.

Con chuột đáp lại: “Tôi không biết. Cậu thử tới hỏi Đức Phật xem sao.”

So, the homeless man went on a journey to meet Buddha.

Và cậu thanh niên vô gia cư bắt đầu hành trình của mình tới gặp Đức Phật.

After walking for hours, he decided to rest. He found a cottage and the noble family welcomed the traveler.

Sau khi đi được một vài giờ đồng hồ, cậu quyết định nghỉ một lát. Cậu thấy một ngôi nhà nhỏ và những người trong gia đình ấy rất hiếu khách.

After hearing his story they said, we have a young daughter who cannot speak. Can you ask Buddha “what do we have to do to make her speak?”

Sau khi nghe câu chuyện của cậu thanh niên, họ nói: “Chúng tôi có một đứa con gái bị câm. Cậu có thể hỏi Đức Phật chúng tôi phải làm gì để giúp cháu có thể nói được không?”

Next morning, the homeless man thanked them for shelter and promised to ask Buddha the question.

Sáng hôm sau, cậu thanh niên cảm ơn gia đình đã cho cậu trú chân và hứa sẽ hỏi Đức Phật giúp họ.

Further on his journey, he met a wizard who gave him a question too. Can you please ask the Buddha what do I have to do to go to heaven?

Cậu tiếp tục lên đường và gặp một pháp sư cũng muốn nhờ anh hỏi Đức Phật: “Cậu có thể hỏi Đức Phật tôi phải làm gì để lên được thiên đàng?”

The young man obliged and on his remaining journey befriended a turtle who helped him cross the river.

Cậu thanh niên nhận lời và trong những ngày hành trình còn lại, cậu đã gặp con rùa và nó giúp cậu qua sông.

The turtle had his own question for Buddha, can you please ask the Buddha, “What do I have to do to become a dragon?”

Con rùa cũng có câu hỏi muốn gửi tới Đức Phật: “Cậu có thể hỏi Đức Phật tôi phải làm gì để có thể trở thành con rồng được không?” 

The young man thanked the turtle and continued on his journey.

Cậu thanh niên cảm ơn con rùa và tiếp tục chuyến đi.

Finally, the young man meets the Buddha. Buddha announced that he would just be answering three questions.

Cuối cùng, cậu đã gặp được Đức Phật. Đức Phật nói rằng Ngài sẽ chỉ trả lời ba câu hỏi của cậu.

But the homeless man had four questions so, he thinks carefully.

Nhưng cậu thanh niên lại có bốn câu hỏi và cậu cân nhắc kĩ lưỡng.

He thinks about the turtle living for 500 years trying to become a dragon. The wizard living for 1000 years trying to go to heaven. The girl who has to live her whole life unable to speak.

Cậu nghĩ tới con rùa đã sống 500 năm và mong muốn hóa thân thành rồng. Vị pháp sư sống 1000 năm chờ ngày Đắc Đạo. Cô gái không thể nói được gì trong suốt quãng đời còn lại.

He then decides to ask all their questions.

Và cậu quyết định hỏi Đức Phật ba câu hỏi ấy.

On hearing all the questions, the Buddha answered. The turtle is unwilling to leave the comfort of his shell which is stopping him from becoming a dragon.

The wizard always carries his staff and that is keeping him from heaven.

As for the girl, she will be able to speak when she will meet her soulmate.

Sau khi nghe xong, Đức Phật trả lời. Con rùa thật sự không muốn buông bỏ lớp mai thoải mái của nó.

Vị pháp sư luôn luôn không muốn buông bỏ những tài thuật của mình.

Còn cô gái thì sẽ nói được khi cô gặp được người tri kỉ của mình.

On his return journey, the homeless man tells everyone the answers to their questions.

Trên hành trình trở về, cậu thanh niên nói với mọi người câu trả lời cho những câu hỏi của họ.

As a token of gratitude, the turtle rewarded the young man with its shell filled with pearls.

Con rùa đã tặng cho cậu cái mai chứa đầy ngọc trai của mình thay cho lòng biết ơn.

Thank you, I no longer need this as I am a dragon now, and he flew away.

“Cảm ơn cậu, tôi không còn cần những thứ này nữa khi tôi là một con rồng”, và nó liền bay đi.

The wizard before leaving for heaven gave his staff to the young man.

Vị pháp sư trước khi lên Thiên Đàng đã tặng lại cây gậy phép thuật cho cậu thanh niên.

The young man now has wealth from the turtle and power from the wizard.

Cậu thanh niên giờ đã trở nên giàu có và quyền lực nhờ chú rùa và vị pháp sư.

He goes back to the family that gave him shelter. While telling them their answer, the daughter came downstairs and said, “Is that the man that was here last week?” The young girl and the homeless young man have now found their soulmate.

Cậu quay trở lại gia đình đã cho cậu tá túc ngày trước. Khi nói với họ câu trả lời của Đức Phật, người con gái đã đi xuống và nói rằng: “Đây có phải là chàng trai đã ở đây vào tuần trước không?” Cô gái trẻ và cậu thanh niên đã tìm được người bạn tri kỉ của mình.

Tags:
10 thành ngữ tiếng Anh liên quan tới ‘cat’

10 thành ngữ tiếng Anh liên quan tới ‘cat’

Cùng điểm qua một số thành ngữ có nhắc tới ‘mèo’ trong đó nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất