USCIS quy định về thời gian sống chung theo diện vợ chồng để có thể nhập quốc tịch Mỹ

Tất cả các đương đơn muốn nhập quốc tịch theo dạng kết hôn, phải tiếp tục là vợ/chồng của công dân Mỹ từ lúc nộp đơn xin nhập quốc tịch cho đến khi đi tuyên thệ nhập tịch.

USCIS đã ban hành công văn về việc thay đổi quy định thời gian kết hôn và sống chung cho những đương đơn muốn nhập quốc tịch từ thẻ xanh theo dạng kết hôn. Theo đó tất cả các đương đơn muốn nhập quốc tịch theo dạng này phải tiếp tục là vợ/chồng của công dân Mỹ TỪ LÚC NỘP ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH CHO ĐẾN KHI ĐI TUYÊN THỆ NHẬP TỊCH.

Theo những chỉnh sửa cho đương đơn dạng này còn yêu cầu rằng đương đơn phải "SỐNG CHUNG" (live in marital union or living together) với vợ/chồng là công dân Mỹ ÍT NHẤT LÀ 3 NĂM TRƯỚC NGÀY NỘP ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH. USCIS LẤY TIÊU CHÍ ĐƯƠNG ĐƠN CÓ "SỐNG CHUNG" HAY KHÔNG bằng việc xem xét nếu ĐƯƠNG ĐƠN VÀ CÔNG DÂN MỸ CÓ THẬT SỰ Ở CHUNG NHÀ HAY KHÔNG.

Đương đơn sẽ không đủ tiêu chuẩn về hôn nhân và "sống chung" nếu như:

- Đương đơn KHÔNG SỐNG CHUNG với vợ/chồng là công dân Mỹ TRONG thời gian nộp đơn hoặc trong thời gian QUY ĐỊNH CẦN SỐNG CHUNG với công dân Mỹ.

- MỐI QUAN HỆ HÔN NHÂN bị hủy bỏ bất kỳ thời gian nào TRƯỚC KHI TUYÊN THỆ NHẬP TỊCH.

Nếu đương đơn không đảm bảo được việc sống chung với vợ/chồng là công dân Mỹ từ thời gian nộp đơn thi quốc tịch đến khi đi tuyên thệ nhập tịch, nhân viên USCIS sẽ xem xét xem đương đơn có ĐẠT ĐƯỢC THỜI GIAN SỐNG CHUNG CẦN THIẾT TẠI THỜI ĐIỂM NỘP ĐƠN NHẬP QUỐC TỊCH hay không.

2CE94133-9F36-459A-81EA-CB3F1C1629F0

Trong một số trường hợp nhất định, đương đơn có thể chứng minh rằng mình vẫn đang "sống chung" với vợ/ chồng là công dân Mỹ mặc dù 2 người không thực sự ở chung nhà.

Trong tất cả mọi trường hợp, áp lực của đương đơn xin nhập quốc tịch theo dạng kết hôn là phải chứng minh được mình đã/đang sống chung với vợ/chồng công dân Mỹ theo đủ thời gian quy định.

024777C6-9482-49BA-B74B-D8936DD3DE7B
Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất