usd - Mỗi người Mỹ mất 70.000 USD vì khủng hoảng tài chính

usd