» 
Người có thẻ xanh sẽ ra sao khi đi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng?

Người có thẻ xanh sẽ ra sao khi đi ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng?

Ba tôi có thẻ xanh 10 năm thì được phép ra khỏi nước Hoa Kỳ thời hạn bao lâu? Ba tôi về Việt Nam từ trước Tết tới bây giờ là gần được sáu tháng rồi như vì dịch COVID-19 nên không trở về lại Hoa Kỳ được.