» 
Bị cấm nhập cảnh Mỹ, làm sao để xin miễn?

Bị cấm nhập cảnh Mỹ, làm sao để xin miễn?

Đương đơn sẽ bị cấm nhập cảnh nếu có tiền án, khai gian, hoặc ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng. Vậy có thể xin miễn?

Đầu 4 5 6 7 8 9