» 
10 quốc gia có người di cư đến Hoa Kì nhiều nhất

10 quốc gia có người di cư đến Hoa Kì nhiều nhất

Người nhập cư chiếm hơn 43,3 triệu người , chiếm 13,5% tổng dân số của Hoa Kì. Tuy người nhập cư Hoa Kì vào rất đa dạng, nhưng chủ yếu chỉ có một vài quốc gia chiếm phần lớn trong tổng số này.