Ăn thịt gà “khôn“ nên bỏ da có vẻ nghịch lý, nhưng khi chuyên gia lý giả không ít người sẽ giật mình

Ăn thịt gà “khôn“ nên bỏ da có vẻ nghịch lý, nhưng khi chuyên gia lý giả không ít người sẽ giật mình

Các cụ có câu nhất phao câu nhì đầu cánh. Để chỉ kinh nghiệm ăn thịt gà không nên bỏ qua 2 bộ phân này. Y học hiện đại đã chứng minh ngược lại 2 bộ phần này nên tránh ăn sẽ tốt hơn.