“NGƯỜI TRẢ TIỀN ĐÚNG HẠN MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NGHIỆP LỚN!”

“NGƯỜI TRẢ TIỀN ĐÚNG HẠN MỚI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NGHIỆP LỚN!”

Sự phá sản lớn nhất của một người là sự phá sản lòng tin. Dù bạn không có gì trong tay, nhưng chỉ cần lòng tin của bạn và lòng tin của người khác dành cho bạn vẫn còn, thì bạn vẫn sẽ còn có vốn để lật thân.