Phở Việt kiều Mỹ nấu là phở ngon nhất, ngon hơn phở danh tiếng Hà Nội?

Phở Việt kiều Mỹ nấu là phở ngon nhất, ngon hơn phở danh tiếng Hà Nội?

Theo nhà nghiên cứu Trịnh Bách, phở ngon nhất là trong các tiệm phở của Việt kiều tại Mỹ.