» 
 » 
Đến New York, nhất định phải thử những món ăn này

Đến New York, nhất định phải thử những món ăn này

Văn hóa ẩm thực New York bị ảnh hưởng bởi luồng người dân nhập cư và số lượng lớn thực khách nên rất đa dạng.