» 
 » 
Blogger kể những lầm tưởng của khách Việt lần đầu tới châu Âu

Blogger kể những lầm tưởng của khách Việt lần đầu tới châu Âu

Thành Cơ chia sẻ du khách Việt nên cẩn trọng để tránh bị lừa đảo, cướp tại một số thành phố lớn.