» 
 » 
Nhà vệ sinh trên máy bay hoạt động như thế nào

Nhà vệ sinh trên máy bay hoạt động như thế nào

Máy bay không có két nước lớn để xả bồn cầu nhưng khu vệ sinh vẫn luôn sạch sẽ.