Đừng khen con đẹp xinh: Cách giáo dục Bắc Âu khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm

Đừng khen con đẹp xinh: Cách giáo dục Bắc Âu khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm

Người Bắc Âu được xem là những dân tộc “biết sống” nhất trên thế giới. Họ sống rất tự nhiên, đơn giản và hạnh phúc – đó cũng chính là điều mà xã hội hiện đại chúng ta mong muốn hướng tới.