Chỉ thở hoặc nói chuyện cũng có thể lây lan virus corona

Chỉ thở hoặc nói chuyện cũng có thể lây lan virus corona

Chỉ cần thở và nói chuyện cũng có thể lây lan virus corona, các chuyên gia y tế cảnh báo.