Các nhà khoa học hé lộ bí quyết sống 100 tuổi: Đói một chút

Các nhà khoa học hé lộ bí quyết sống 100 tuổi: Đói một chút

Bí quyết sống thọ thì có rất nhiều, quan trọng là bạn có thể thực hiện được hay không. Theo các nhà nghiên cứu, đây là cơ chế sống thọ đơn giản bạn có thể học hỏi dễ dàng.