Tía tô – chấm dứt cơn đau gút sau 30 phút, ai bị gút thì đọc gấp!

Tía tô – chấm dứt cơn đau gút sau 30 phút, ai bị gút thì đọc gấp!

Chỉ những ai đang mang trong mình căn bệnh gút mới thấu hiểu được sự đau đớn của căn bệnh này gây ra hàng ngày. Các cơn đau từ nặng đến nhẹ thậm chí đau dữ dội, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của người bệnh.