Viết luận thích giúp đỡ người nghèo, nam sinh 10X đỗ trường top 11 nước Mỹ

Viết luận thích giúp đỡ người nghèo, nam sinh 10X đỗ trường top 11 nước Mỹ

Nhận được thông báo chính thức từ Northwestern University, ngôi trường tốt thứ 11 toàn nước Mỹ, 10X không giấu được niềm hạnh phúc. Dự tính học phí cho 4 năm học tại đây khoảng 6,6 tỷ đồng.