Đến Mỹ du học mới có thể tự mình tìm hiểu “sự thật về mảnh đất này”

Đến Mỹ du học mới có thể tự mình tìm hiểu “sự thật về mảnh đất này”

Người Trung Quốc hiện đang có một “làn sóng di dân”, mỗi năm có rất nhiều người di cư đến Mỹ; bên cạnh đó cũng có không ít sinh viên Trung Quốc đến Mỹ du học. Vậy thì rốt cuộc sẽ có những điều gì xung đột về văn hóa sau khi đến đất nước này?