» 
Minh họa của NASA cho thấy ánh sáng đi chậm ‘như rùa’ trong không gian

Minh họa của NASA cho thấy ánh sáng đi chậm ‘như rùa’ trong không gian

Tốc độ của ánh sáng là gần 300.000 km/s (chính xác là 299.792 km/s), theo lý thuyết vật lý đương thời thì đó cũng là vận tốc cao nhất trong vũ trụ. So với bất kỳ thứ gì chúng ta gặp hằng ngày thì ánh sáng di chuyển quá nhanh tới nỗi nó dường như xảy ra ngay tức thì.