2000 USD/tháng ở Mỹ là không có dư

2000 USD/tháng ở Mỹ là không có dư

Nhiều người nghĩ rằng kiếm 2000 USD/tháng ở Mỹ là giàu! Không phải vậy đâu bạn, nếu so ra tiền Việt thì thấy nhiều, chứ với thu nhập đó ở Mỹ thì chỉ vừa đủ các chi phí mà thôi.