Mẹ Mỹ tiết lộ nghệ thuật phạt con nơi công cộng của người Nhật mà chính cô cũng nể phục

Mẹ Mỹ tiết lộ nghệ thuật phạt con nơi công cộng của người Nhật mà chính cô cũng nể phục

Bố mẹ Nhật không bao giờ trách mắng con ở nơi công cộng, đông người. Cách dạy dỗ này giúp giữ thể diện cho con cái và cũng giúp các bé ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn.