9 câu nói chuẩn xác mà người ta cứ phải đi quá nửa cuộc đời mới tin

9 câu nói chuẩn xác mà người ta cứ phải đi quá nửa cuộc đời mới tin

Tục ngữ có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, tương đồng với câu “Không nghe lời người già, thiệt hại ngay trước mắt”.