Học sinh bắt cá bống tặng cô giáo

Học sinh bắt cá bống tặng cô giáo

Không có tiền mua quà, em A Chan, học sinh lớp 8 ở huyện Tu Mơ Rông, ra suối bắt cá bống đá mang tặng giáo viên chủ nhiệm nhân ngày 20/11.