Những điều lạ lùng trong mắt rể Tây về tập quán quê vợ

Những điều lạ lùng trong mắt rể Tây về tập quán quê vợ

Jimmy thấy lạ khi thấy vợ sáng nào cũng ăn mỳ với hành, thịt, mà anh cứ ngỡ là cho bữa tối.