‘Tôi không muốn rời quê hương, nhưng ủng hộ con ra nước ngoài sống’

‘Tôi không muốn rời quê hương, nhưng ủng hộ con ra nước ngoài sống’

‘Dù biết con mình ở xứ người sẽ vất vả và bị coi thường nhưng vẫn có nhiều lý do để đánh đổi’