Tốt bụng giúp cụ già xách vali qua cửa hải quan, người phụ nữ bị k.ết á.n t.ử hì.nh

Tốt bụng giúp cụ già xách vali qua cửa hải quan, người phụ nữ bị k.ết á.n t.ử hì.nh

Vì lòng tốt giúp đỡ một cụ già nhờ xách vali qua cửa hải quan, một người phụ nữ ở Hồng Kông đã bị b.ắt giữ và tuy.ên án t.ử hì.nh.