Cô dâu Việt kể chuyện làm thẻ xanh ở Trung Quốc

Cô dâu Việt kể chuyện làm thẻ xanh ở Trung Quốc

Thu Hà, nàng dâu Việt ở Bắc Kinh, được cấp thẻ xanh để được hưởng quyền lợi như người sở tại, sau hơn ba tháng chờ thẩm định hồ sơ.