Vỡ mộng sang Úc lao động, ôm nợ hàng trăm triệu đồng

Vỡ mộng sang Úc lao động, ôm nợ hàng trăm triệu đồng

Tin tưởng lời hứa đưa người lao động sang Úc làm việc của một chủ doanh nghiệp ở Hải Dương, nhiều người đã trở thành nạn nhân sau khi nộp hơn 300 triệu đồng cho doanh nghiệp này.