Người Việt ở Nga kể chuyện điều trị Covid-19

Người Việt ở Nga kể chuyện điều trị Covid-19

Tại Nga, nhiều người Việt đã trải qua hành trình tự cách ly và phục hồi tại nhà, trong khi một số người phải nhập viện điều trị khi mắc Covid-19.