Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ dẫn độ giám đốc Huawei

Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ dẫn độ giám đốc Huawei

Bắc Kinh cho rằng việc Washington quyết định dẫn độ Mạnh Vãn Chu là "l.ạ.m d.ụ.n.g" quy định và họ nên khắc phục sai lầm.