Biểu tình leo thang, người Trung Quốc ở Hong Kong không dám nói tiếng đại lục vì sợ bị đánh

Biểu tình leo thang, người Trung Quốc ở Hong Kong không dám nói tiếng đại lục vì sợ bị đánh

Những người Trung Quốc đại lục sống ở Hong Kong ngày càng sợ hãi khi các cuộc biểu tình tại đây ngày càng trở nên bạo lực.