Chặng đường 70 năm của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip Mark

Chặng đường 70 năm của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Philip Mark

Nữ hoàng Elizabeth II, vị vương lâu đời nhất của Anh quốc đã vượt qua một mốc quan trọng mới vào thứ Hai cùng với Hoàng tử Philip cho ngày kỷ niệm 70 năm.