Các nước triển khai 'thẻ xanh Covid' thế nào?

Các nước triển khai 'thẻ xanh Covid' thế nào?

Ngày càng nhiều quốc gia xem xét sử dụng thẻ xanh Covid làm công cụ tái mở cửa, tạo điều kiện nối lại các hoạt động văn hóa xã hội.