Nỗi bất bình với giới giàu ở Trung Quốc

Nỗi bất bình với giới giàu ở Trung Quốc

Trên một chương trình, Tô Mang, cựu tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc, đặt câu hỏi: liệu 650 NDT (101 USD) có đủ để ăn uống trong một ngày không?