Mưa lũ làm 10 người c.h.ế.t, nhiều tỉnh đối mặt với lụt lịch sử

Mưa lũ làm 10 người c.h.ế.t, nhiều tỉnh đối mặt với lụt lịch sử

Một vùng xoáy thấp đang dịch chuyển về phía vịnh Bắc Bộ, khả năng ngày mai mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa rất lớn.