Cảnh báo: Hàng triệu kiều bào sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Cảnh báo: Hàng triệu kiều bào sẽ mất quốc tịch nếu không làm điều này

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã trao đổi về vấn đề này.