Mở đường bay thẳng đến Mỹ trong năm 2018

Mở đường bay thẳng đến Mỹ trong năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm.