Cựu đại sứ Mỹ Osius: Tôi rời ngành ngoại giao vì phản đối trục xuất người Việt

Cựu đại sứ Mỹ Osius: Tôi rời ngành ngoại giao vì phản đối trục xuất người Việt

Ông Ted Osius chia sẻ chính sách về người nhập cư gốc Việt của chính quyền Trump là một trong những lý do ông rời ngành ngoại giao.