Đánh giá tác động việc Mỹ đưa Việt Nam khỏi danh sách nước đang phát triển

Đánh giá tác động việc Mỹ đưa Việt Nam khỏi danh sách nước đang phát triển

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định, quan hệ kinh tế, thương mại Việt – Mỹ thời gian qua tiếp tục phát triển rất tốt đẹp.