Sa Pa yêu cầu đóng cửa điểm du lịch 'không đảm bảo mỹ quan'

Sa Pa yêu cầu đóng cửa điểm du lịch 'không đảm bảo mỹ quan'

Chính quyền thị xã Sa Pa yêu cầu đóng cửa cơ sở Check-in An Sa Pa, đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phan Si Păng) sau ồn ào về bức tượng ở đây.