Việt Nam và Mỹ tăng cường quan hệ đối tác toàn diện

Việt Nam và Mỹ tăng cường quan hệ đối tác toàn diện

Mỹ đánh giá cao những đóng góp chủ động và tích cực của Việt Nam vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.