» 
LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC DIỆN VISA DU HỌC SINH (DIỆN F-1) & TRAO ĐỔI VĂN HÓA (M-1)

LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC DIỆN VISA DU HỌC SINH (DIỆN F-1) & TRAO ĐỔI VĂN HÓA (M-1)

Trước tình hình dịch bệnh virus covid-19 còn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ từ đây cho đến hết cuối năm 2020, kéo theo hậu quả là nhiều trường học ở Mỹ tạm thời đóng cửa hoặc là chuyển sang giảng dạy một phần hoặc hoàn toàn các khóa online. Nhiều trường trong số đó có đón nhận các du học sinh quốc tế.