» 
Lý do bạn nên xin cấp hoặc gia hạn hộ chiếu Hoa Kỳ trước tháng Một

Lý do bạn nên xin cấp hoặc gia hạn hộ chiếu Hoa Kỳ trước tháng Một

Một luật mới với tên gọi Real ID Act sẽ có hiệu lực vào năm 2018 là lý do bạn nên xin cấp hoặc gia hạn hộ chiếu của mình trước tháng Một năm sau.