Du học sinh tại Mỹ có thể phải về nước nếu trường học chuyển sang học trực tuyến

Du học sinh tại Mỹ có thể phải về nước nếu trường học chuyển sang học trực tuyến

Các du học sinh tại Mỹ sẽ phải trở về nước hoặc có nguy cơ bị trục xuất nếu trường đại học của họ huỷ toàn bộ các giờ học tại trường và chuyển sang học trực tuyến, theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).