Bầu cử Mỹ: Ông Biden vượt xa ông Trump về số phiếu đại cử tri dự đoán sẽ bầu?

Bầu cử Mỹ: Ông Biden vượt xa ông Trump về số phiếu đại cử tri dự đoán sẽ bầu?

Tổng thống Trump và đối thủ Joe Biden đã có cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên vào hôm 30.9 trong một cuộc tranh luận được người xem miêu tả là căng thẳng và đầy hỗn loạn.