Chàng kỹ sư Đức mang ánh sáng cuộc đời đến cô gái Việt nghèo

Chàng kỹ sư Đức mang ánh sáng cuộc đời đến cô gái Việt nghèo

Dẫn những người bạn Việt đi chợ tặng đồ, anh Armin ấn tượng với Thương vì cô chỉ chọn một đôi giày tập đi rẻ tiền cho con gái.