Người mở lối cho ẩm thực Việt ở Mỹ

Người mở lối cho ẩm thực Việt ở Mỹ

Là một trong những người đầu tiên đưa ẩm thực Việt vào Mỹ, đầu bếp Helene An (75 tuổi) giờ tiếp tục tiên phong trong việc nâng món ăn Việt lên đẳng cấp thế giới.