Kết hôn giả để được nhập cư Mỹ, cách nhập cư Mỹ của người Việt

Kết hôn giả để được nhập cư Mỹ, cách nhập cư Mỹ của người Việt

Hai ngh i ph ạm thừa nhận đã chi hàng chục nghìn đôla cho đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu để được q uyền định cư ở Mỹ.