Chuyện dài Little Saigon: Làm quen, khoe của, mượn tiền, rồi… biến

Chuyện dài Little Saigon: Làm quen, khoe của, mượn tiền, rồi… biến

Một “tay cao thủ” vùng Little Saigon, làm quen bốn người, khoe của để lấy lòng tin của họ, sau đó mượn tiền, rồi…biến. Thấy lâu không trả, nghi bị lừa, những người này kiện ông, nhưng hôm ra tòa, ông chạy trốn, và cho tới nay, vẫn “bặt vô âm tín.”