1 người gốc Việt ở Mỹ đi đúng đường vẫn bị tông c.h.ế.t

1 người gốc Việt ở Mỹ đi đúng đường vẫn bị tông c.h.ế.t

Cảnh sát cho biết cái c.h.ế.t của ông Vu đ.á.n.h dấu vụ t.ử v.o.n.g liên quan đến xe cộ thứ 10 trong năm nay trên đường phố San Jose.