Dược sĩ người Việt kể chuyện làm việc như thời chiến tại Mỹ để giúp cộng đồng

Dược sĩ người Việt kể chuyện làm việc như thời chiến tại Mỹ để giúp cộng đồng

Chưa bao giờ tôi thấy làm việc cực như lúc này, nhưng cũng chưa bao giờ thấy tự hào như bây giờ khi nhìn vào tờ giấy thông hành viết: người này cần phải đi làm bất kể giờ giấc vì công việc của họ “thiết yếu cho cơ sở hạ tầng nước Mỹ”.