Các thủ tục hành chánh dành cho người Mỹ gốc Việt

Các thủ tục hành chánh dành cho người Mỹ gốc Việt

Theo các nhu cầu ngày càng gia tăng của người Việt đang định cư tại Hoa Kỳ, Tòa Đại Sứ VN tại Washington D.C. đảm trách các thủ tục hành chánh dưới đây: