Ở Mỹ: Phải thật giàu hoặc thật nghèo. Ở giữa là chết !

Ở Mỹ: Phải thật giàu hoặc thật nghèo. Ở giữa là chết !

Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, ở Mỹ, bạn phải thật giàu hoặc thật nghèo, vì thu nhập của bạn chính là yếu tố quyết định mức bảo hiểm sức khỏe bạn có được.