Luống cuống ngăn chó dữ, cảnh sát Mỹ gây tai nạn súng đạn

Luống cuống ngăn chó dữ, cảnh sát Mỹ gây tai nạn súng đạn

Vội vàng đóng cũi, nam cảnh sát để súng bị cướp cò, viên đạn xuyên qua cửa găm vào lưng cô gái.