Bão lớn kèm vòi rồng càn quét miền Trung nước Mỹ

Bão lớn kèm vòi rồng càn quét miền Trung nước Mỹ

Bão mạnh kèm theo hơn 30 cơn lốc xoáy đã tràn về miền Trung nước Mỹ, nhấn chìm nhiều khu vực trong biển nước và làm hư hại nhiều công trình, nhà cửa.