Trump đang phai nhạt ảnh hưởng

Trump đang phai nhạt ảnh hưởng

Trump đã mất đi "chiếc loa" Twitter, truyền thông giờ bớt chú ý đến ông và người Cộng hòa vẫn nhớ đến những thất bại của cựu tổng thống.