Người đàn ông 31 tuổi bị bắt giam sau khi sàm sỡ nữ phục vụ bàn

Người đàn ông 31 tuổi bị bắt giam sau khi sàm sỡ nữ phục vụ bàn

Một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt giam sau khi có hành vi đụng chạm thân thể một nữ phục vụ bàn.